Nguyễn Thị Thảo Uyên

Họ tên:

Nguyễn Thị Thảo Uyên

ID NT1887
Môn dạy Toán, Tiếng Việt
lớp dạy: Từ lớp 1 đến lớp 5
Ngành học: Giáo dục Tiểu học
Nơi học tập (công tác): Đại học Đồng Tháp
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 2 năm
Nguyên quán Bình Minh, Vĩnh Long
Giới tính Nữ
Khóa học: 2014 - 2018
Lịch rảnh: Có thể sắp xếp
000612986
Hôm nay
Hôm qua