Trâm Nguyễn Thị Bích

Họ tên:

Trâm Nguyễn Thị Bích

ID NT1683
Môn dạy Toán
lớp dạy: 6,7,8,9,10,11
Ngành học: Sư phạm Toán
Nơi học tập (công tác): Trường DHCT
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 1
Nguyên quán Châu Thành An Giang
Giới tính Nữ
Khóa học: 39
Lịch rảnh: Tối thứ 3,4, chiều tối 2,5
00124185