Dương Chí Công

Họ tên:

Dương Chí Công

ID NT1564
Môn dạy Hóa
lớp dạy: 8->12
Ngành học: Hóa học
Nơi học tập (công tác): Đại học Cần Thơ
Thành tích:  
Kinh nghiệm: từng dạy kèm Hóa 8 bên 30/4 và Hóa 11 bên NVC
Nguyên quán Vị Thắng, Vị Thủy, Hậu Giang
Giới tính Nữ
Khóa học: 41
Lịch rảnh: Rảnh tất cả các buổi trong ngày trừ chiều thứ 2, sáng thứ 3

Góc phụ huynh