Nguyễn Thị Anh Thư

Họ tên:

Nguyễn Thị Anh Thư

ID NT1481
Môn dạy Tiếng Anh
lớp dạy: Từ lớp 1 đến 11
Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh
Nơi học tập (công tác): Đại học Cần Thơ
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 3 năm
Nguyên quán An Giang
Giới tính Nữ
Khóa học: 42
Lịch rảnh: Tùy theo học sinh