Nguyễn Hồng Phương Thảo

Họ tên:

Nguyễn Hồng Phương Thảo

ID NT1473
Môn dạy Tiếng Anh
lớp dạy: 7,8,9,10,11,12
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Nơi học tập (công tác): ĐH Cần Thơ
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 2 năm rưỡi
Nguyên quán Cà mau
Giới tính Nữ
Khóa học: Khoá 41
Lịch rảnh: Sắp xếp với học viên