Nguyễn Thanh Sang

Họ tên:

Nguyễn Thanh Sang

ID NT1356
Môn dạy Toán
lớp dạy: Tiểu học
Ngành học: Kỹ thuật điện - điện tử
Nơi học tập (công tác): Đại học Kĩ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
Thành tích:
Kinh nghiệm: Chưa có
Nguyên qu