Phan Thành Đạt

Họ tên:

Phan Thành Đạt

ID NT1144
Môn dạy Sinh học
lớp dạy: 6-12
Ngành học: Sư phạm Sinh học
Nơi học tập (công tác): TT Giáo dục thường xuyên Phong Điền
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 3 năm
Nguyên quán Cà mau
Giới tính Nữ
Khóa học: 39
Lịch rảnh: Chiều 2,4,5,6,7