Mã Ngọc Trinh

Họ tên:

Mã Ngọc Trinh

ID NT1057
Môn dạy Toan, anh van
lớp dạy: 7
Ngành học: Ngon ngu Anh
Nơi học tập (công tác): Dai hoc Can Tho
Thành tích:
Kinh nghiệm:
Nguyên quán Tịnh Biên
Giới tính Nữ
Khóa học: 43
Lịch rảnh: Toi thu 2, 3, 4, 5, 6