Nguyễn Thị Hương Dung

Họ tên:

Nguyễn Thị Hương Dung

ID NT1020
Môn dạy Toán
lớp dạy: 7,8,9
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Nơi học tập (công tác): ĐH Cần Thơ
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 1 năm dạy toán THCS
Nguyên quán Cần Thơ
Giới tính Nữ
Khóa học: 2015-2018
Lịch rảnh: Thương lượng
001241811