HUỲNH VĂN NGỌC

Họ tên:

HUỲNH VĂN NGỌC

ID NT1464
Môn dạy HÓA
lớp dạy: 8-11
Ngành học: Sư Phạm Hóa Học
Nơi học tập (công tác):  
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 3 năm
Nguyên quán Vĩnh Long
Giới tính Nữ
Khóa học:  
Lịch rảnh: Các buổi tối ( có thể xếp với học viên )
001241780