Phan Trần Học Khang

Họ tên:

Phan Trần Học Khang

ID NT1441
Môn dạy Sinh, Hóa, Tiểu học
lớp dạy: 6, 7, 8, 9, 10
Ngành học: Sư phạm sinh học
Nơi học tập (công tác): Đại Học Cần Thơ
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 2 năm
Nguyên quán Cái Răng, Cần Thơ
Giới tính Nữ
Khóa học: 41
Lịch rảnh: Thứ 6,7, chủ nhật, các buổi tối trong tuần