Nguyễn Tiến Anh

Họ tên:

Nguyễn Tiến Anh

ID NT1383
Môn dạy Hóa,Sinh
lớp dạy: 8,9,10,11
Ngành học: Sư phạm Hóa học
Nơi học tập (công tác): ĐHCT
Thành tích:  
Kinh nghiệm: 2 năm
Nguyên quán Đồng Tháp
Giới tính Nữ
Khóa học: 43
Lịch rảnh: các buối tối trong tuần
001241772