Trần Thị Ngọc Dung

Họ tên:

Trần Thị Ngọc Dung

ID NT1076
Môn dạy Hóa
lớp dạy: 8,9,10,11,12
Ngành học: Y đa khoa
Nơi học tập (công tác): Đại học y dược Cần Thơ
Thành tích:
Kinh nghiệm: 2
Nguyên quán Đồng tháp
Giới tính Nữ
Khóa học: 43
Lịch rảnh: Tối và chiều

Góc phụ huynh