Các lớp học mới

gia-o-via-n-na-anh-v-n-la-p-25
ĐÃ GIAO==Ngày: 6/6/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT615📚 📚Môn: Lớp 4( av)📚 📚SL: 2📚 📚Tuần: 3b/ tuần.📚 📚Lịch rảnh: dạy...
gia-o-via-n-nam-na-da-y-la-p-3
ĐÃ GIAO==Ngày: 4/6/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT614📚 📚Môn: Lớp 3( toán+tv)📚 📚SL: 1📚 📚Tuần: 7b/ tuần.📚 📚Lịch rảnh:...
gia-o-via-n-na-nam-la-p-toeic-550
ĐÃ GIAO==Ngày: 4/6/20>>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ>> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT613📚 📚Môn: TOEIC 550📚 📚SL: NHÓM📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
gia-o-via-n-na-toa-n-la-p-19
ĐÃ GIAO==Ngày: 3/06/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT612 📚 📚Môn: LỚP 10 TOÁN 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
gia-o-via-n-na-nam-da-y-la-p-1
DA GIAO==Ngày: 1/06/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT611 📚 📚Môn: LỚP 1 (TOÁN+TV CHỦ YẾU) và ôn av trong...
gia-o-via-n-nam-na-toa-n-la-p-8
DA GIAO==Ngày: 25/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT610 📚 📚Môn: LỚP 8 TOÁN 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-la-p-22
Đã GIAO==Ngày: 25/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT609 📚 📚Môn: LỚP 3 TOÁN+TV+AV 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/...
gia-o-via-n-na-da-y-nga-v-n-la-p-6
ĐÃ GIAO==Ngày: 20/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT608 📚 📚Môn: LỚP 6 ngữ văn 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
sinh-via-n-na-nam-da-y-la-p-12
ĐÃ GIAO==Ngày: 18/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT607 📚 📚Môn: LỚP 12 anh văn 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-toa-n-la-p-18
ĐÃ GIAO==Ngày: 18/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT606 📚 📚Môn: LỚP 10 Toán 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2b/ tuần....
sinh-via-n-na-va-t-la-la-p-11
ĐÃ GIAO==Ngày: 18/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT605 📚 📚Môn: LỚP 10 Vật Lý 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2b/ tuần....
gia-o-via-n-na-anh-v-n-la-p-24
DA GIAO==Ngày: 18/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT604 📚 📚Môn: LỚP 9 Anh văn 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
gia-o-via-n-na-nga-v-n-la-p-9
ĐÃ GIAO==Ngày: 13/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT603 📚 📚Môn: LỚP 8 ngữ văn 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
gia-o-via-n-na-la-p-13
ĐÃ GIAO==Ngày: 13/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT602 📚 📚Môn: LỚP 8 av thí điểm 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2b/...
sinh-via-n-na-anh-v-n-la-p-8
ĐÃ GIAO==Ngày: 12/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT601 📚 📚Môn: LỚP 8 av thí điểm 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/...
gia-s-na-da-y-la-p-2
ĐÃ GIAO==Ngày: 11/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT600 📚 📚Môn: LỚP 1 ( chủ yếu toán+tv, nếu biết tiếng anh...
gia-o-via-n-na-anh-v-n-la-p-23
ĐÃ GIAO==Ngày: 09/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT599 📚 📚Môn: LỚP 5 av 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-tia-ng-pha-p-la-p-11
ĐÃ GIAO==Ngày: 09/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT598 📚 📚Môn: LỚP 10 TIẾNG PHÁP 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2b/...
sinh-via-n-na-da-y-ha-a-la-p-13
ĐÃ GIAO==Ngày: 09/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT597 📚 📚Môn: LỚP 12 HÓA 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2b/ tuần....
gia-o-via-n-na-ha-a-la-p-11
ĐÃ GIAO==Ngày: 04/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT596 📚 📚Môn: LỚP 9 Hóa 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 2_3b/ tuần....
sinh-via-n-na-da-y-la-p-21
DA GIAO==Ngày: 04/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT595 📚 📚Môn: LỚP 6 ( TOÁN+ vật lý) 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần: 3b/...
gia-s-na-da-y-la-p-1
ĐÃ GIAO==Ngày: 03/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT594 📚 📚Môn: LỚP 1 ( TOÁN+TV chủ yếu) biết av thì dạy...
gia-o-via-n-na-tia-ng-hoa-gt
ĐÃ GIAO==Ngày: 03/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT593 📚 📚Môn: Tiếng Hoa Giao tiếp 📚 📚SL:...
gia-o-via-n-na-tia-ng-hoa
ĐÃ GIAO==Ngày: 03/05/20 >>CHO THUÊ PHÒNG DẠY THỜI VỤ >> NHẬN LẠI CÁC LỚP TỪ GS GIỚI THIỆU OR NHƯỜNG LẠI 1. NT592 📚 📚Môn: Tiếng Hoa Giao tiếp 📚 📚SL: 1 📚 📚Tuần:6b/...

Tin nổi bật

khai-gia-ng-la-p-ha-c-ngoa-i-nga-anh-hoa-ha-n-15-10-18
THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP 15/10Giảm 5-10% cho 20hv đk trước. 1) T. ANH GIAO TIẾP2) T. HOA Vỡ Lòng3) T. Hàn vỡ lòng LỊCH HỌCNhóm 1: T2 & 5, 6:...